Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Resim Galerisi Kuran-ı Kerim Hadis-i Şerif Nasheed (Ezgiler) Davetci Hatipler Ebu Hanzala Ebu Muhammed Murat Gezenler Ahmed Kalkan Videolar Davet Videoları Siyer ve İslam Tarihi

Arkadaşlarına dikkat et
Bu Ramazanımız farklı olsun
Ey Ramazana erişen
Her geceyi kadir bil!
Orucu kasten terk edenlere
Orucun faydaları
Orucun şartları
Ramazan 'arınma' ayıdır
Ramazan 'cömertlik' ayıdır
Ramazan 'kuran' ayıdır
Ramazan 'sabır' ayıdır
Ramazan 'takva' ayıdır
Ramazanda neler yapabiliriz
Ramazanın fazileti
Selefin orucundan bir demet
İftar ve sahur notları
Buluşma yerimiz cennettir!
Dr. Ebu Şadî
Günahların kötü neticeleri
Dr. Ebu Şâdi
İzzet Allah yanındadır.
Kim izzet ve güç kazanmak istiyorsa Allah'la olan irtibatını arttırsın
Taliban gerçeği
Taliban Gerçekleri
Sıcak konular ve zor sorular
Faziletli Şeyh / Halid bin Abdurrahman el Huseynan - Sıcak Konular ve Zor Sorular

Ana SayfaTevhid Dersleri I Kitabut-tevhid I Tefsir I Hadis I Faydalı bilgiler

mucahid-dusmanlarini-taniyalim

Bismillah.

Kardeşlerim aşağıda okuyacağınız uyarı içerikli yazının yalan ve iftira olarak nitelendirilememesi için yazıda ismi geçen cihad ve mücahid düşmanlığı yapan şahısların ses kaydını www.tevhidmuallimi.tr.gg olarak yayınlıyoruz.

Bizi takip etmeye devam edin.Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Türkiye’deki Sözde Selefiler İle İlgili
“Müslümanlara Uyarı”Allah’a hamd, kıyamet öncesinde uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilen Muhammed’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar O’nun izinden giden Mü’minlere salâtu selam olsun.

Sevgili Müslüman kardeşlerim. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Bu yazıyı yazmaktaki amacım; öncelikle kendime bir nasihat ve hatırlatma olması, yaptıkları amellerini “Kur’an ve Sünnet” ışığında olarak âlimlerin göstergesinde sürdüren temiz Mücahid kardeşlerimize kötü söz ve sıfatları uygun gören zümrenin tehlikesi noktasında Müslümanları uyarmak ve temiz akıl sahiplerine teşvik olmasıdır.

Kendilerine selefi ismini uygun gören fakat selefin yolunun aksini takip eden bir zümre ortaya çıkmıştır. Bu zümre; Mücahid komutan ve Mücahid âlimler başta olmak üzere tüm Mücahidlere ve onların destekçisi olan Müslümanlara dillerini bilemiş ve düşmanlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Kendileri Mücahid kardeşlerimizi ve hatta Mücahidlere yardımcı olanları dahi haricilikle nitelendirmiş ve onlara yapılan maddi ve manevi yardımlara balta vurmaya çalışmışlardır.

Haricilik anlayışı ile görüş belirten kimseleri Mücahidlere nispet ederek cihad eden emir ve âlimlerin de bu tarz bir yanlış zihniyete sahip olduklarını iddia etmek apaçık bir dolandırıcılıktır. Mücahidlerin açıklamalarına bakan bir Müslüman bilir ki, Mücahidler halkları tekfir etmekten sakınmaktadırlar. Yönetim ve halkı ayrı tuttukları açıktır. Ayrıca tekfir konusunda da ehil olan âlimler devreye girmektedirler.

Hiç şüphe yok ki bu batıl grubun yaptığı çalışmalar kalplerinde hastalık bulunan kimseler dışında hiç kimseyi etkilememektedir. Rızklarını silahlarının ucunda arayan, canlarını ve mallarını Allah’ın dini uğruna satmış olan Mücahid kardeşlerimiz, Allah’ın fazlı ve yardımı ile nur olan yollarına devam etmektedirler. Tıpkı Rasulullah’ın s.a.v. buyurduğu gibi: “Ümmetimden bir grup kıyamete kadar hak üzere savaşmaya devam edecektir. Kendilerine muhalif olanlar onlara hiçbir zarar veremeyeceklerdir.” [Sahih-u Muslim]

Bu kimseler Mücahid kardeşlerimizi cahillikle suçlarken kendileri de Hüseyin Cinisli denilen cahil ve ahlâksızı körü körüne taklit etmektedirler. Hâlbuki bilinen bir şeydir ki İslâm’da körü körüne taklide yer yoktur. Bu şahıs bizzat Mücahid kardeşlerimizi haricilikle itham etmektedir. Kendisini körü körüne taklit eden hastalıklı kimseler de Mücahid kardeşlerimize dillerini sivriltmektedirler.

Hüseyin Cinisli isimli kişi Mücahidlerin metotlarını eleştirmekle kalmayıp batıl fikirlerini cihadı destekleyen Müslümanlar arasında da yaymaya çalıştı. Birçok kardeşimizden duyduğumuz ve bizzat şahit olduğumuz sözler ve tutumlar olmuştur. Hüseyin Cinisli, Irak’taki Mücahidleri, mürtet olan Irak ordusunu öldürmeleri ve haçlılara yardım eden kamyon şoförlerine olan muameleleri sebebiyle haricilikle suçlamıştır. Hatta daha da ileri giderek Müslümanlara karşı kâfirler ile yardımlaşmanın küfür olmadığını söylemiştir. Hâlbuki bu mesele Selef İmamları arasında hiçbir ihtilaf barındırmayan bir konudur. Aksine İslam âlimlerinin ittifak ettiği İslam dininden çıkartan 10 meseleden bir tanesi de Müslümanlara karşı kâfirlerle yardımlaşmaktır…

Bunun dışında Emrah Orhan Kurugöllü isimli kişi “Zaruri Bir Beyan” isimli yazısında, sözde gerçek selefiliği anlatmış ve kimlerin selefiler olmadığına değinmiştir. Cihad önderlerini de Selefi olmayanlar arasında zikretmiş olması Cihada ve Mücahidlere olan kinlerini ortaya koymaktadır.

Hâlbuki hiçbir şüphe yoktur ki Selef imamlarımız ellerinden kılıcı düşürmemişlerdir. Abdullah ibni Mubarek buna en güzel örneklerden sadece birisidir. Fakat Allah’ın kör ettiği göze hiçbirimiz bir şey gösteremeyiz…

Mücahidleri tekfirci ve harici olarak isimlendiren bu kimselerin cehaletleri o kadar ciddi seviyededir ki Mücahidleri suçladıkları meseleler ile ilgili Selefi Salihin imamlarının bizzat Mücahidlerin takip ettiği metot üzerinde olduklarını görmezden gelmektedirler. Nefsanî bir şekilde hareket eden bu kimseler kendilerini Selefiliğe nispet ederek kendi aralarında bile büyük bir çelişki içerisinde olduklarını zahiren ortaya koymaktadırlar.

İlmi olarak hiçbir Mücahid âlimin karşısında durmaya cesaret edemeyen bu kimseler, haince arkadan çekiştirme ve iftira atma kampanyası içerisindedirler.

Fitne bulutlarını göğe yükseltmek için uğraşan bu kişiler –hiç şüphe olmasın ki– hak ettikleri akıbet ile karşılaşacaklardır. Allah’ın kelimesinin yüceliği için mücadele eden kimseleri düşmanca görmek hiç şüphe yoktur ki Allah’ı gazaplandıracak bir tutumdur ve büyük bir cürümdür.

Mücahid âlimlerin olmadığı iddiasında bulunan bu kimseler, hakkı batılla karıştırmak isteyen Tağût Suud Hükümeti’nin kuklası hâlinde bulunan âlimlerin güdümünde olduklarını açıkça ortaya koymaktadırlar. Hâlbuki Cihadî Medya’yı takip eden bir Müslüman bilir ki Mücahidlerin birçok âlimi vardır ve birçok açıklamada bulunmuşlardır. Bu âlimlerden birkaçının isimlerini sıralayabiliriz:

HAYATTA OLAN ALİMLERİN SADECE BİRKAÇI:Şeyh Ebu Yahya el-Lîbî
(Afganistan’daki el-Kaide’nin Müftüsüdür.)

Şeyh Ebu Velid
(Afganistan’daki Mücahidlerin Şer’i Kısım Üyelerindendir.)

Şeyh Atiyyetullah
(Afganistan’daki Mücahidlerin Şer’i Kısım Üyelerindendir.)Şeyh Ebu Zeyd el-Kuveyti (Halid el-Huseynan)
(Afganistan’daki Mücahidlerin Şer’i Kısım Üyelerindendir.)


ŞEHÎD OLAN ÂLİMLERİN SADECE BİRKAÇI:Şeyh Abdullah Yusuf Azam
(Afgan Cihadı Mimarlarındandır.)Şeyh Abdullah er-Raşûd
(Irak’ın el-Anbar Şehrinde Amerikan Hava Saldırısı Sonrasında Şehid Olmuştur.)Şeyh Ebu Ömer es-Seyf
(Çeçenistan’daki Mücahidlerin Kadısıydı. Ayrıca Şeyh İbni Useymin’in de Talebesiydi)
Şeyh Yusuf el-‘İyeyri
(Kutub-i Sitte’yi Ezbere Biliyordu. Tağut Suud Hükümeti Tarafından Şehid Edilmiştir.)

Şeyh İsa Avaşen
(Tağut Suud Hükümeti Tarafından Şehid Edilmiştir.)


Şeyh Ebu Enes eş-Şâmi
(Ebu Gureyb Cezaevi’ndeki Amerikalılara Yapılan Operasyon Sırasında Şehid Edilmiştir.)


Şeyh Süleyman el-Uteybi
(Irak İslam Devleti Şer’i Kadısıydı. Afganistan’a Yaptığı Bir Ziyaret Sırasında
Amerikalılarla Girdiği Çatışmada Şehid Edilmiştir.)
Şeyh Ebu Mansur eş-Şâmî
(Afganistan’daki Mücahidlerin Şer’i Kısım Üyelerindendi. 2010 yılında Amerikan İnsansız Hava Aracı Tarafından Şehid Edildi)

Bunlar sadece örnek olarak gösterdiklerimizdir. Allah’a hamd olsun ki cihad meydanlarında birçok âlimimiz vardır ve her geçen sene birçok âlim cihad meydanlarına katılmaktadırlar.

Bizim akidemiz ve metodumuz açık ve nettir. Batıl grupların ve haçlıların cihadı durdurma faaliyetleri bizleri olumsuz yönden etkilemeyecektir –bi iznillah–. Rasulullah’ın (s.a.v.) buyurduğu gibi cihad kıyamete kadar devam edecektir. Cihad edenler olduğu gibi cihad edenlere düşmanlık besleyenler de yeryüzünden eksik olmayacaktır. Fakat iyi bilinsin ki hak, batılın beynini parçalar!

Selefiliği namazda elleri kaldırmak, paçaları kısaltmak, tağuta destek çıkıp çıkmadığını ayırt etmeden camilerdeki imamların arkasında da olsa cemaati kaçırmamak zanneden bu acizler Allah’tan hiç mi korkmuyorlar? Cihada ve Mücahidlere düşmanlık yapan bu gruptakiler acaba haçlılara ne kadar hizmet ettiklerinin farkında değiller midir?

Acaba yukarıda ismi geçen kişileri körü körüne taklit eden kimseler taklit ettikleri bu kimselerin cahil olduklarından habersizler mi? Hiçbir şeyi anlamadan sadece hocaları diyor diye Mücahidlere harici ismini uygun gören bu kimseler aslında haricilerin üslûbu ile hareket ettiklerinden habersiz midirler? Yoksa kendileri içtihat seviyesine ulaştılar da cesurca içtihatta mı bulunuyorlar? Ya da tâbî oldukları kişileri âlim zannediyorlar da o yüzden mi her dediklerine tehlikeli bir itaat şekliyle itaat ediyorlar? Kaldı ki âlim bile olsa birisine mutlak bir itaat uygulanamaz. Mutlak itaat sadece Rasulullah’a dır. (S.a.v.)

Ve bu kimselere buradan soruyorum. Ümmetin toprakları işgal edilirken, Müslüman kadınların ırzına geçilirken, çocuklar katledilirken, evler ve mescidler yerle bir edilirken, haçlıların ve onların uşaklarının hapishaneleri Müslüman erkek ve kadınlarla dolmuşken Selef İmamlarının hareket tarzı ne olurdu? Cihadı terk edip Mücahidlerin aleyhine sözler sarf etmek mi olurdu yoksa onları cephelerin en önünde mi görürdük? Cihad üzerine olan ayet ve hadisleri görmezden gelerek nereye kadar yaşayacaksınız?

Allah’tan (azze ve celle) izzetli bir yaşam dilerim. Ve bilin ki izzet cihad ile mümkündür! Ey temiz akıl sahibi Müslüman kardeşlerim. Allah Subhanehu ve Teâlâ sizleri ve bizleri bu şerli taife ve destekçilerinden korusun. –Âmin-

Müslüman kardeşlerimizi bu kirli oyuna âlet olmaktan sakındırıyor, bu şahsiyetsiz gruba kulak asmamalarını tavsiye ediyorum ve Cihad Uleması’nın Türkiye Müslümanlarına yönelik yaptıkları şer’i çalışmaların
–inşaallah– kendilerine ulaşacağını müjdeliyorum.


Cihad’a ve Mücahidlere Hizmet Eden Kardeşiniz
Ebu Bettar et-Turki
16 Ekim 2008 – 17 Şevval 1429 Perşembe

NOT: Yazı 2008 yılında yazılması sebebiyle o tarihte hayatta olan Şeyh Ebu Mansur'u şehid olan alimler kısmına Ebu Bettar kardeşimize bildirerek ekledik.

CİHADERİ.NET


İslamda aile hukuku, eşler arası anlaşmazlıklara çözüm önerileri
İslam'da aile hayatı
Teyemmüm, hayız ve nifas la ilgili fıkhi hükümler.
Hayız ve Nifas
Hanım Sahabeler
Hanım Sahabeler
Hayatus Sahabe
Hayatus Sahabe
Öğüt alan var mı?
Öğüt alan var mı?
Peygamberimizin Mucizeleri
(s.a.v.)'in Mucizeleri
Peygamberimizin Mucizeleri
Esma'ul Hüsna
Kabe'den Canlı Yayın
Kabe'den Canlı
Canlı Radyo Dinle
Online Radyo Dinle
Kendimi Tanıyorum
Kendimi Tanıyorum
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=